Zdjęcia i Wiadomości o ICEO
 

Projekt „Internetowe centra edukacyjno – oświatowe na wsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a

Partnerzy:
-COMBIDATA Poland sp. z o.o.
-Uniwersytet w Białymstoku
-Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
-Krajowa Izba Gospodarcza

W Goryniu takie Centrum istnieje od lutego 2008 roku i zlokalizowane jest w Remizie OSP (na pierwszym piętrze).

Projekt „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsiach” (ICEO) uruchomiło 480 Centrów edukacyjnych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, rozłożonych równomiernie na terenie całego kraju. Korzystanie z Centrów umożliwiło korzystanie z różnorodnych form edukacji zdalnej przez osoby zamieszkujące te tereny.
Centra do września 2008 roku organizowały imprezy kulturalne i kulturalno-oświatowe, takie jak różnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje.

Każde z centrów zostało wyposażone w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umożliwiające jednoczesną edukację 11 osób, zaś w przypadku imprez kulturalnych uczestnictwo nie mniej niż 20 osób.

Głównym celem  projektu jest  umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego.


Od października 2008 roku do 30 września 2013 roku Centrum będzie utrzymywane przez OSP Goryń. Zadaniem Partnerstwa jest pozyskiwanie kolejnych środków z funduszy Unii Europejskiej, które będą wspomagały utrzymanie i rozwój Centrum edukacyjnego we wspomnianym pięcioletnim okresie czasu. Tak więc od października 2008 roku do października 2009 roku centrum było czynne 2 razy w tygodniu, pod społeczną opieką Szymona Różańskiego i zawsze pomocnego Mariana Gołembiewskiego. Na początku października 2009 Prezes OSP Waledmar Różański z zarządem OSP postanowili wyremontować i powiększyć Centrum. Przy pomocy Burmistrza Kisielic udało się, remont trwał miesiąc. Teraz panują tu jeszcze lepsze warunki do pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności.

Centrum czynne jest:

Od czwartku do soboty od godz. 16:00 do 18:00


Centrum oferuje:
    • Darmowy dostęp do Internetu
    • Udostępnia platformę szkoleniową LMS www.iceo.eduportal.pl
    • Udostępnia materiały multimedialne (lekcje dla szkół ponadgimnazjalnych, kursy języka angielskiego na CD)
    • Możliwość drukowania, kserowania

  Zdjęcia:Reklama
 
 
Zapraszam do zakładki :
"Chrzest łodzi ratowniczej"

Numery Alarmowe
 
Numer alarmowy 112

Straż Pożarna 998

Pogotowie Ratunkowe 999

Policja 997

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Energetyczne 991

Numer ratunkowy nad wodą
(+ 48) 601 100 100
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (31 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=